Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Toeslag voor kinderopvang

KinderopvangtoeslagVergoeding in kosten voor kinderopvang

Via de Belastingdienst kun je als ouder maandelijks een vergoeding in de kosten voor onze kinderopvang ontvangen. Deze vergoeding is inkomensafhankelijk. Ouders die studeren, inburgeren of een re-integratietraject volgen, ontvangen een extra vergoeding van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eigen bijdrage kinderopvang

Onze kinderopvang betaal je met een eigen bijdrage en een bijdrage door de Belastingdienst. De eigen bijdrage wordt bepaald door je inkomen, de uurprijs van de kinderopvang en het aantal opvanguren per kind per maand. Hoe hoger je inkomen, hoe meer je betaalt.

Rekenmodel kinderopvangtoeslag

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt? Dit kun je uitrekenen aan de hand van het rekenmodel van de Belastingdienst. Vermeld hierbij ons registratienummer 265827383. Dit is het nummer waarmee wij als kinderopvang staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.