Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Wat we doen

Spelen en kind zijn bij het kleinschalige kinderdagverblijf

Spelen en kind zijn staat centraal bij Speulhoes Alette. Hierbij vinden we het belangrijk dat we sociaal zijn naar elkaar. In ons kleinschalige kinderdagverblijf lezen we vaak voor en zingen en knutselen we vaak. Ook spelen we veel buiten in de tuin. Regelmatig geven we het varken, de kippen en de eenden broodkapjes en appelschillen.

Leren bij het kleinschalig kinderdagverblijf Speulhoes Alette

Als de kleinsten tussen de middag op bed liggen, gaan wij aan de slag met de oudste kinderen. Dit doen we ter voorbereiding op de basisschool. Zo leren we de kinderen over een lijn te knippen. En stimuleren we ze te tekenen met een juiste potloodgreep. Of sorteren we blokken op kleur. Daarnaast letten we als kleinschalig kinderdagverblijf op de uitspraak van de kinderen. Waar nodig herhalen we woorden en zinnen duidelijk en rustig.

Time-out bij kleinschalig kinderdagverblijf

Speulhoes Alette stimuleert positief gedrag. Gaat het even mis, dan krijgt je kind een time-out. Op de gang kan je kind zich dan even uitrazen. Daarna gaan we rustig met je kind in gesprek. Hierbij laten we vooral je kind aan het woord. Dit gesprekje sluiten we af met een knuffel. Hiermee geven we je kind het vertrouwen dat het zich altijd mag uiten.

Feestelijke activiteiten bij het kleinschalige kinderdagverblijf
Feest neemt een bijzondere plaats in voor een kind. Als je kind jarig is of afscheid neemt, staat het bij ons kleinschalige kinderdagverblijf in het middelpunt van de belangstelling. Alles aan die dag is bijzonder en spannend. Ook de verjaardagen van onze leidsters krijgen aandacht bij Speulhoes Alette.

Verjaardag bij kleinschalig kinderdagverblijf
Als je kind jarig is, vieren we feest bij Speulhoes Alette. De jarige krijgt een mooie feestmuts op en mag op tafel staan. Met liedjes en dansjes zingen we de jarige toe. Vaak neemt de jarige een traktatie mee voor de groepsgenootjes. De andere kinderen van ons kleinschalige kinderdagverblijf maken een mooie tekening voor de jarige.

Afscheid nemen van het kleinschalige kinderdagverblijf
Verlaat je kind Speulhoes Alette? Bij het afscheid van ons kleinschalige kinderdagverblijf krijgt je kind een mooie dvd met daarop foto’s van alle groepsgenootjes en je kind zelf. Ook eten we vaak die dag pannenkoeken met de groep.

Feesten bij het kleinschalige kinderdagverblijf
Speulhoes Alette vindt het belangrijk dat er verantwoorde en gezonde traktaties worden uitgedeeld. Heb je zelf geen ideeën of heb je een vraag over een traktatie? Je kunt altijd bij ons kleinschalige kinderdagverblijf om advies vragen. Het jaarritme bij Speulhoes Alette wordt gevormd door de seizoenen en jaarfeesten. Hierdoor leert je kind de seizoenen en de overgangen te herkennen.