Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

VOG

VOG voor kinderopvang

De overheid heeft bepaald dat alle medewerkers in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben. Deze verklaring toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor het niet met kinderen mag werken. Zowel de leidsters, als de achterwacht(en), de stagiaires en de huisgenoten van kinderopvang Speulhoes Alette hebben een VOG.

Blijvende controle in kinderopvang

Ondanks een VOG kan een medewerker van de kinderopvang alsnog strafbare feiten plegen. Hierbij gaat het om feiten die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Daarom controleert Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vanaf 1 maart 2013 elke dag of medewerkers in de kinderopvang nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd. Speulhoes Alette vindt dit een positieve ontwikkeling.

Procedure in kinderopvang

Als een medewerker van Speulhoes Alette een bedreiging vormt voor de veiligheid van kinderen, krijgt onze kinderopvang een melding via de GGD. Hierin staat vanwege de privacy van de medewerker geen uitleg over het strafbare feit. Na deze melding moet de medewerker een nieuw VOG aanvragen. Krijgt de medewerker deze VOG niet, dan mag het in geen enkele kinderopvang meer werken.