Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Kwaliteit en veiligheid

Brandblusser bij AletteKwaliteit van kinderdagopvang

Aan de opvang van kinderen worden, terecht, hoge eisen gesteld. Speulhoes Alette draagt zorg voor verantwoorde kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar. Als kinderdagopvang willen we bijdragen aan een goede ontwikkeling van je kind in een veilige en gezonde omgeving.

De omgeving van de kinderdagopvang

Kinderdagopvang Speulhoes Alette heeft een groepsruimte waar de meeste activiteiten plaatsvinden. Ook is er een peutertoilet, een garderobe en een slaapkamer. Daarnaast hebben we een peutertuin met voldoende loopauto’s en een grote zandbak. Onze tuin is afgeschermd en heeft een kindveilige sluiting.

De leidsters van de kinderdagopvang

De leidsters van kinderdagopvang Speulhoes Alette beschikken over vaardigheden om je kind zowel alleen als in groepsverband te verzorgen en te begeleiden. Onze leidsters hebben een pedagogische beroepsopleiding gevolgd in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook hebben de leidsters van onze kinderdagopvang diverse cursussen gevolgd. Denk aan hoe om te gaan met onrustige baby’s, kinder EHBO, EHBO/reanimatie en meldcode kindermishandeling (download ons protocol).

Vierogenprincipe in de kinderdagopvang

Kinderdagopvang Speulhoes Alette werkt volgens het vierogenprincipe. Dit betekent dat altijd iemand kan meekijken of meeluisteren. Hierdoor kunnen wij de veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van onze kinderdagopvang garanderen.

Wettelijke kwaliteitseisen kinderdagopvang

Speulhoes Alette voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderdagopvang op het gebied van:

  • Veiligheid en gezondheid van de kinderen. Hiervoor heeft Speulhoes Alette een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld. 
  • Opleiding en deskundigheid van het personeel.
  • Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling).
  • Betrokkenheid en inspraak van de ouders.
  • Omgangstaal (Nederlands).
  • Afhandeling van klachten.

Coachplan

Speulhoes Alette heeft een coachplan opgesteld waarin staat wat de pedagogische beleidsmedewerker en coach binnen de organisatie doen. Wij willen de pedagogische kwaliteit borgen en verhogen in de opvang. Onze medewerkers zijn voor Speulhoes Alette erg waardevol; coaching/training helpt hen ook om hun kwaliteiten optimaal te benutten. U kunt ons coachplan hier vinden.