Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Onze kabouters

Kinderen bij kleinschalige kinderdagopvang

Bij Speulhoes Alette komen allemaal kabouterjongens en kaboutermeisjes in de leeftijd van nul tot vier jaar. Omdat de binnenruimte rood met witte stippen is, het bekende patroon van een paddenstoel, voelt iedere kabouter zich bij ons snel op zijn gemak.

Aandacht voor elke ontwikkelingsfase

Je kind ontwikkelt en groeit in zijn eigen tempo. De ontwikkelingsfase waarin je kind zit, bepaalt zijn behoefte en zijn belevingswereld. De groep kinderen is in onze kleinschalige kinderdagopvang zo samengesteld dat er volle aandacht is voor de specifieke behoefte die bij elke ontwikkelingsfase en leeftijd hoort.

Samen doen bij Speulhoes Alette

Bij Speulhoes Alette is veel aandacht voor het samen dingen doen. Zo vieren we samen feest, eten, drinken en spelen we samen en ruimen we samen op. Ook beschermen we elkaar, helpen we elkaar, doen we elkaar geen pijn en troosten we elkaar. Hierdoor leren de kinderen in onze kleinschalige kinderdagopvang om zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden.

Ontwikkelen bij een kleinschalige kinderdagopvang

In de omgang en in het spel met kinderen komen meerdere aspecten van de ontwikkeling tegelijkertijd aan bod. Speulhoes Alette vindt het belangrijk dat wordt uitgegaan van dat wat het kind wil. Daarom proberen wij in onze kleinschaligekinderdagopvang uit waar het kind aan toe is. Maar ook wat het zelf wil. Want wij zijn van mening dat iets tegen de wil in doen alleen maar averechts werkt.

Elkaars opvattingen kennen

Het is van belang dat belangrijke normen en waarden van Speulhoes Alette zijn afgestemd met die van jou als ouder. Bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met vriendschappen en conflicten. Maar ook taalgebruik, respect hebben voor elkaars spullen en verantwoordelijkheden leren nemen. Daarom vinden we het bij onze kleinschalige kinderdagopvang goed om elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe we hiermee omgaan.

Leren omgaan met verschillen

Sommige zaken gaan bij Speulhoes Alette misschien anders dan bij jou thuis. Dit hoeft geen problemen op te leveren. Integendeel. Binnen ons kleinschalige kinderdagopvang vinden wij het belangrijk dat kinderen zien dat er verschillen zijn en hiermee leren omgaan. Dit kan namelijk een aanvulling zijn of zelfs een verrijking.

Thuis bij Speulhoes Alette
Je kind voelt zich prettig en veilig als ritme en gewoonten van thuis en Speulhoes Alette op elkaar zijn afgestemd. Daarom maken wij als kleinschalige kinderdagopvang graag afspraken met jou als ouder over bijvoorbeeld:

  • Voeding, zoals hoe vaak eten, welke voeding, wel of geen snoep, allergie, etc.

  • Zindelijkheid, zoals hoe vaak luier verschonen en wanneer en hoe begint de zindelijkheidstraining.

  • Slapen, zoals waar, wanneer en wat is het slaapritueel.

  • Ziekte, zoals wat doen wij als kleinschalige kinderdagopvang als het kind ziek wordt en wat wil de ouder.

  • Hygiëne, zoals tanden poetsen en handen wassen.