Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Inspectierapport GGD

Verantwoorde kleinschalige kinderopvang

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste levensjaren van je kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Daarom is het aanbieden van verantwoorde kleinschalige kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk. De rijksoverheid stelt eisen aan een kleinschalige kinderopvang. Bijvoorbeeld op gebieden als personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en pedagogisch beleid.

GGD beoordeelt kleinschalige kinderopvang

Speulhoes Alette is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief goede kleinschalige kinderopvang mogelijk maken. Hierbij is de gemeente Aa en Hunze verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit. Zij beoordeelt of aan de gestelde eisen voor kleinschalige kinderopvang wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD de gemeente om maatregelen te nemen.

Kleinschalige kinderopvang geregistreerd in register

Speulhoes Alette is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Na een inspectie door de GGD en een positief oordeel van de gemeente is onze kleinschalige kinderopvang hierin opgenomen. Om de kwaliteit van onze kleinschalige kinderopvang te blijven waarborgen, brengt de GGD jaarlijks onaangekondigd een bezoek aan ons.
Het vastgestelde inspectierapport van augustus 2023 van onze KDV is hier te downloaden.
Het vastgestelde inspectierapport van augustus 2023 van onze BSO is hier te downloaden.

Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Omdat wij als kleinschalige kinderopvang zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) hebben wij een uniek registratienummer. Het registratienummer van onze kleinschalige kinderopvang is 265827383. Dit nummer kun je doorgeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.