Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Oudercommissie

Oudercommissie kleinschalige kinderdagopvang

De Wet Kinderopvang bepaalt dat een kleinschalige kinderdagopvang een oudercommissie moet hebben. De oudercommissie van Speulhoes Alette bestaat uit:

  • Wilma van de Bosch | voorzitter

  • Martin Naber | notulist

  • Marleen Zandbergen-Hollander | penningmeester

    U kunt contact opnemen met de oudercommissie via:  oudercommissie@speulhoesalette.nl.

Taken van de oudercommissie

Enthousiaste ouders zijn een belangrijke ondersteuning voor Speulhoes Alette. Zo zet de oudercommissie zich in voor zaken als kerstversiering of andere festiviteiten. Onze kleinschalige kinderdagopvang zorgt er samen met de oudercommissie voor dat het gezellig is. Of het nu gaat om het bakken van taarten, het ophangen van slingers of het maken van muziek.

Zaken doornemen en activiteiten bedenken

De oudercommissie komt regelmatig bij elkaar. Ze nemen lopende zaken door en bedenken activiteiten voor je kind en voor jou als ouder. Elk lid zit twee jaar in het bestuur en kan daarna eventueel herkozen worden. De notulen staan op het intranet, die je kunt inzien met je inlogcode. De oudercommissie is lid van de Klachtenkamer Kinderopvang.

Kwaliteit en organisatie van kleinschalige kinderdagopvang

De oudercommissie heeft invloed op de kwaliteit en de organisatie van onze kleinschalige kinderdagopvang. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en die van jou als ouder. Dit doet de commissie door mee te praten over het beleid van onze kleinschalige kinderdagopvang.

Oudercommissie adviseert

De oudercommissie is het aanspreekpunt voor jou als ouder. De commissie heeft het recht om advies uit te brengen aan onze kleinschalige kinderdagopvang over bepaalde onderwerpen. Zoals het vaststellen of wijzigen van het pedagogisch beleid. Dit betekent dat wij als kleinschalige kinderdagopvang nooit een besluit kunnen nemen zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

Wettelijke informatieplicht

Het kan voorkomen dat Speulhoes Alette een beslissing wil nemen die niet overeenkomt met het advies van de oudercommissie. Dit kan alleen na schriftelijke uitleg met vermelding van de redenen. De oudercommissie heeft recht op alle informatie die nodig is om tot een goed advies te komen. Het doel is dat wij als kleinschalige kinderdagopvang en de oudercommissie samen een oplossing vinden. De oplossing moet in het voordeel zijn van zowel jou als ouder, van je kind en van onze leidsters.