Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Voor wie

Baby, dreumes en peuter naar kleinschalige kinderopvang

De kinderen die bij Speulhoes Alette komen zijn baby’s, dreumesen en peuters. Hierdoor varieert de leeftijd van nul tot vier jaar.

Baby naar de kleinschalige kinderopvang Speulhoes Alette

De zorg van Speulhoes Alette voor een baby gaat samen met een grote hoeveelheid liefde, betrokkenheid en warmte. Wij genieten van ieder kind en geven ieder kind evenveel persoonlijke aandacht. Of wij de baby nu voeden, verschonen, samen aan het spelen zijn of in bed leggen. In goed overleg met jou als ouder zetten wij het ritme zoals dat thuis gebruikelijk is, voort.

Schema vastleggen

Als kleinschalige kinderopvang bespreken wij met jou als ouder de tijden van slapen en voedingen. Dit leggen we vast in een schema. Natuurlijk speelt Speulhoes Alette ook in op de zorgvraag van je baby. Als je baby erg moe is, leggen we het lekker in bed. Ook al wijkt dit af van het schema.

Ontwikkelen bij kleinschalige kinderopvang

Bij onze kleinschalige kinderopvang wordt je baby gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij het maken van geluidjes en voorlezen van boekjes. Of het rollen van een bal en het zingen van liedjes. Speulhoes Alette is een veilige plek waar je baby zich zonder gevaar kan voortbewegen en ontwikkelen.

Dreumes naar de kleinschalige kinderopvang Speulhoes Alette

Een dreumes gaat actief om met zijn omgeving en ontdekt dat hij hier invloed op kan uitoefenen. Omdat hij nog geen besef heeft van gevaar, beschermt Speulhoes Alette je dreumes bij deze ontdekkingstocht. We begrenzen je dreumes spelenderwijs waardoor het op een veilige manier de omgeving kan verkennen. Als kleinschalige kinderopvang bieden wij deze uitdaging en veiligheid.

Inspelen op ontwikkeling

Bij Speulhoes Alette wordt je dreumes veilig op weg geholpen in het contact met andere kinderen. Dit leidt tot het groeien van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In onze kleinschalige kinderopvang stimuleren wij de taalontwikkeling door samen boekjes te lezen. Ook ontdekt je dreumes steeds meer het plezier van bewegen. Hij kan zich steeds beter voortbewegen. Met dans en muziek speelt onze kleinschalige kinderopvang hierop in.

Peuter naar de kleinschalige kinderopvang Speulhoes Alette

Nieuwsgierigheid drijft een peuter in zijn ontdekking van de wereld. Van alles wat hij op zijn weg tegenkomt, wil hij weten wat het is. Ook speelt hij hier het liefst even mee. Dit kan volop bij Speulhoes Alette. Op verschillende plekken in onze kleinschaligekinderopvang is van alles te zien en te beleven.

Ontdekken bij kleinschalige kinderopvang

Speulhoes Alette helpt je peuter op weg bij het ontdekken. Je peuter kan op een eigen manier een spel ontwikkelen en hier een vrije keuze in maken. De taalontwikkeling komt in een stroomversnelling. In onze kleinschalige kinderopvang stimuleren wij deze ontwikkeling. Dit doen we door het zingen van liedjes en het opzeggen en uitbeelden van versjes. Ook bereidt onze kleinschalige kinderopvang je peuter al een beetje voor op de overgang naar de kleuterschool.